ห่วงใย ใส่ใจคุณภาพ และความปลอดภัย

ในการรักษาพยาบาล

27 ปี กับโอกาสที่ได้ดูแล ไม่เพียงแต่พ่อแม่พี่น้องชาวอุบลราชธานี ยังรวมไปถึงชาวอีสานจากจังหวัดอื่น ๆ และพี่น้องจากประเทศเพื่อนบ้าน

วันนี้ ราชเวชอุบลฯ กับอีกก้าวที่พร้อมจะดูแลท่าน

ให้ห่างไกลโรคภัยไข้เจ็บ อายุยืนด้วยสุขภาพที่ดีและดูแลรักษาท่านยามที่ต้องการโดยคณะแพทย์ พยาบาล บุคลากรวิชาชีพ

ด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ได้มาตรฐาน

ขอกราบขอบคุณในความไว้วางใจ

โรงพยาบาลราชเวชอุบลราชธานี

เราสัญญาจะพัฒนาในทุก ๆ ด้าน เพื่อดูแลทุกท่านให้ดีที่สุด

 

Rajavej Bangkok hospital

หากท่านมีข้อสงสัยในอาการเจ็บป่วย หรือต้องการสอบถามเพิ่มเติม

Address: 33 Phaya Thai Rd, Thanon Phaya Thai, Ratchathewi, Bangkok 10400, Thai Land

กรุณาติดต่อ โทร. +66 2 006 6091